Behoort het dak van de VvE tot de hoofd- of ondersplitsing?