Verjaring, verjaringstermijn en stuiting van vorderingsrechten